Prof.ssa Biolchini – Fenomenologia delle arti contemporanee [T/B]

Si comunica che, a seguito delle precedenti comunicazioni, gli esami di Fenomenologia delle arti contemporanee si terranno nei seguenti orari e aule.

 

 

 

 

27  Febbraio 2023

 

0re 10, ONLINE: https://meet.google.com/yse-zstq-mdw

 1. Marianna D’Agostino
 2. Erika Allia 
 3. Margot G Scarciglia
 4. Xiangrui Su

 

0re 11, aula S31

 

1.Rachele Revello 

2.Xiaobing Wan 

3.Yiqing Yan

4.Meirui Qian

 

ore 12

5.xiong de youxiang

6.Zhao Jinlong 

7.Zeyuan Gao

8.Aidie Ling

 

ore 14

9.Yue Huang

10.Arianna Persico

11.Anna Paola Francavilla

12.Cosimo Simini

 

ore 15

13.Franchino Barra Giulia 

14.Maria Antonela Bresug

 1. Chiara Caforio
 2. Marianna d’Agostino

 

ore 16

 1. Huang Yaoyao
 2. Gabrile Meli
 3. Angelica Cataffi
 4. Giada Fussi

 

ore 17

 1. Xuechun Cao
 2. Ybei Yang
 3. Miriam Merolla
 4. Marina Gorini

 

ore 18

 1. Ying Li
 2. WANG YUXUAN
 3. Siyi Ying
 4. CHEN JIAXIN

 

28 febbraio ore 10, aula C34

 

ore 10

 

 1. You Congqing
 2. Wan Shi
 3. Liu Tian
 4. Qin Wang

 

ore 11 

 1. Hongu Yin
 2. Maurizio Pio Buonarota
 3. Quianyu Chen
 4. Lin Luan

 

ore 12 

 1. Caiji Luo
 2. YU MOYAN
 3. Caiji Luo
 4. Leng su